Agendâu’r Pwyllgor Mynediad a Hawliau Tramwy. 2006

23 Chwefror 2006

Agendâu'r Pwyllgor Mynediad a Hawliau Tramwy. 2006

Ym Mehefin 2006, pleidleisiodd yr Awdurdod o blaid newid y strwythur pwyllgorau a chytunodd y byddai'r Pwyllgor Mynediad a Hawliau Tramwy yn uno â'r Pwyllgor Rheoli Datblygu i greu'r Pwyllgor Cynllunio, Mynediad a Hawliau Tramwy. 23 Chwefror 2006 Yn ôl i Agendâu'r Pwyllgor Mynediad a Hawliau Tramwy.