Agendâu’r Pwyllgor Adolygu Mewnol

  • 24 Ebrill 2009
  • 13 Chwefror 2009
  • 21 Tachwedd 2008
  • 23 Medi 2008
  • 18 Gorffennaf 2008
  • 18 Ebrill 2008
  • 7 Mawrth – Cyfarfod Arbennig
  • 5 Chwefror 2008
  • 16 Ionawr 2008 – Cyfarfod Arbennig

Os na allwch ddod o hyd i’r papurau ar gyfer y cyfarfod sydd eu hangen arnoch, dilynwch y ddolen hon a chwiliwch am y dyddiad perthnasol:

Calendr o Gyfarfodydd Pwyllgorau

Ble alla’i gael cofnodion cyfarfodydd?

Mae cofnodion wedi’u rhestru o dan ddyddiad y cyfarfod lle cânt eu cyflwyno i aelodau’r pwyllgor. Felly, er enghraifft, bydd cofnodion ar gyfer cyfarfod ym mis Ionawr yn ymddangos yn y papurau cysylltiedig ar gyfer y cyfarfod nesaf o’r pwyllgor hwnnw.

A alla’i fynychu cyfarfod?

Mae pob cyfarfod sydd wedi’u rhestru yn agored i’r cyhoedd, a gall aelodau’r cyhoedd annerch y pwyllgor o dan ein Cynllun Siarad yn Gyhoeddus. Yr eithriad yw lle gofynnir i aelodau i ystyried gwybodaeth sydd wedi’i heithrio o dan y Ddeddf Llywodraeth Leol fel uchod.

Ble alla’i ddod o hyd i agendâu cyn 2008?

Gallwch gael gafael ar agendâu cyfarfodydd a gynhaliwyd cyn 2008 yn yr Adran Archifau

 phwy alla’i gysylltu i gael rhagor o wybodaeth?

Os na allwch ddod o hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano, neu oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â Julia Gruffydd ffôn 01874 620400

 

Yn ôl i Y Pwyllgor Adolygu Mewnol