Fersiwn Cryno o’r Cynllun

Mae’r Cynllun Rheoli yn Gryno yn amlygu pam mae tirwedd brydferth y Parc mor arbennig i gynifer o bobl a chymaint o amrywiaeth o bobl.
Yng ngeiriau’r bobl hynny sy’n byw ac yn gweithio yn y Parc, ac yn ei reoli, mae’n esbonio pam y dylai pob un ohonom barhau i’w ddiogelu a’u wella.

Cynllun Rheoli yn Gryno

Cysylltu â Ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu os hoffech gael copi o’r dogfennau hyn ar bapur neu ar CD, cysylltwch â Swyddog Tystiolaeth a Pherfformiad, trwy neges e-bost neu trwy ffonio’i linell uniongyrchol 01874 620465.