Cynllun Cydraddoldeb i Bobl Anabl – Adroddiad Blynyddol 2007

Gallwch lawrlwytho Adroddiad Blynyddol y Cynllun Cydraddoldeb i Bobl Anabl [Disability Equality Scheme Annual Report] ar gyfer 2007 yma.

Mae Atodiad 1, sy’n disgrifio nodau a dibenion Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar gael yma.

Mae Atodiad 2, sy’n disgrifio Cynllun Gweithredu’r Cynllun Cydraddoldeb i Bobl Anabl ar gael yma.

Mae Atodiad 3, sy’n disgrifio’r Weithdrefn Sgrinio a Monitro ar gyfer Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar gael yma Atodiad 3.pdf

Mae Atodiad 4, sy’n disgrifio Templed yr Asesiad Effaith o Gydraddoldeb i Bobl Anabl ar gael yma: Atodiad 4.pdf

Os hoffech gymorth i ddeall y ddogfen hon, neu os hoffech gael y ddogfen ar ffurf arall, cysylltwch â Grenville Ham neu ffoniwch 01874 620451