Awst 2014

Hanes cyfoethog aur gwyn y Mynydd Du

Heddiw (dydd Iau 21 Awst), lansiwyd llwybr treftadaeth amlgyfrwng newydd sy’n adrodd hanes cyfoethog chwareli calch y Mynydd Du. Mae’r llwybr Calch, a grëwyd gan Ymddiriedolaeth Archeoleg Dyfed, yn defnyddio nodwyr llwybr, canllaw sain, taflenni ac ap ffôn symudol i dywys ymwelwyr o gwmpas chwareli “aur gwyn” y Mynydd Du.…

Arwyddion croeso newydd wedi’u dadorchuddio yn Llan-gors

Bydd pobl leol ac ymwelwyr â Llan-gors yn sylwi ar rywbeth gwahanol os byddant yn cerdded i lawr i Gomin Llan-gors heddiw. Nod y paneli newydd - ‘Croeso i Lyn Syfaddan a Chomin Llan-gors’ - wrth y fynedfa i Lyn Syfaddan a Chomin Llan-gors yw annog ymwelwyr i archwilio’r ardal…

Camau gweithredu cymunedol i gadw bysiau ‘Hay Ho!’

Mae grŵp lleol wedi cymryd camau i gadw gwasanaeth bws rhwng Henffordd a’r Gelli Gandryll ar ddyddiau Sul a Gwyliau Banc: Mae Grŵp Twristiaeth y Gelli Gandryll wedi ymuno â’i bartneriaid, Rail for Herefordshire, Herefordshire Ramblers a Siambr Fasnach y Gelli Gandryll, i redeg gwasanaeth bws rhwng y Gelli Gandryll…

Y ‘Canalathon’ cyntaf yn llwyddiant ysgubol

Roedd y ‘Canalathon’ cyntaf erioed yn llwyddiant ysgubol, gyda mwy na 1,000 o bobl yn dod i weld eu timau’n croesi’r llinell derfyn ddydd Sul (14 Medi). Denodd y digwyddiad 51 o dimau, a fu’n canŵio, beicio a rhedeg yr holl ffordd o Lanfihangel Pont-y-moel i’r llinell derfyn y tu…

Digwyddiad Cerddoriaeth ar y Dŵr i ddathlu ‘Canalathon’

Mae’r cyffro’n cynyddu ac mae’r paratoadau wedi dechrau ar gyfer digwyddiad newydd eleni – Canalathon 2014 – a gynhelir ar hyd Camlas Mynwy ac Aberhonddu ddydd Sul 14 Medi. Mae 55 tîm o bedwar wedi cofrestru ar gyfer y ‘Canalathon’, a fydd yn eu herio i gwblhau llwybr 33 milltir…

Opera yn y Parc 24 Awst

Cymunedau’n methu aros i glywed Opera yn y Parc Dim bob dydd mae ymwelwyr a phobl Cwm Tawe Uchaf yn cael cyfle i glywed opera ym Mharc Gwledig Craig-y-Nos. Ond bydd Opera Cenedlaethol Cymru yn dathlu 100 mlynedd ers perfformiad proffesiynol olaf Adelina Patti ddydd Sul 24 Awst. Adelina Patti…