Rhagfyr 2014

Ysgolion lleol yn ennill statws Llysgennad y Parc Cenedlaethol

Yr wythnos hon, lansiodd Awdurdod y Parc Cenedlaethol ei Gynllun Ysgolion Llysgennad newydd i roi cyfle i blant ysgol lleol fynd allan i’r awyr agored i ddysgu pam mae eu Parc Cenedlaethol yn lle mor arbennig ac i ddysgu mwy am sut a pham mae’n dirwedd warchodedig. Mae Awdurdod y Parc…

Bannau Brycheiniog – Parc Cenedlaethol ‘dementia-gyfeillgar’ cyntaf y DU

Ar ôl misoedd o waith caled, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn falch o gyhoeddi ei fod bellach yn cael ei gydnabod yn swyddogol fel rhywle sy’n ‘Gweithio tuag at fod yn ddementia-gyfeillgar’ – y Parc Cenedlaethol cyntaf yn y DU i ennill y statws hwnnw. Yn y Cyfarfod…