Mehefin 2015

Sefydliad y Merched Tal-y-bont ar Wysg yn rhoi croeso cynnes i breswylwyr newydd

Mae Sefydliad y Merched yn enwog am ei galendrau, ond mae Sefydliad y Merched Tal-y-bont ar Wysg yn cerdded yr ail filltir, gan gynnig Basged Groeso i bobl sy’n symud i’r pentref hardd hwn ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i’w helpu i ymuno yn y gymuned leol o’r cychwyn cyntaf.…

Swyddog Cadwraeth Cynorthwyol y Parc Cenedlaethol yn ennill Gwobr Cadwraethwr John Muir

Yn ddiweddar, enillodd Swyddog Cadwraeth Cynorthwyol Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog Wobr Cadwraethwr John Muir yn sgil ei waith helaeth gyda gwirfoddolwyr ac yn monitro rhywogaethau adar yr ucheldir ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae Jason Rees sydd wedi bod yn Swyddog Cadwraeth Cynorthwyol gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog…