Ebrill 2016

Ewch Dan Ddaear ym Mannau Brycheiniog

ebrTeithiau Dan Ddaear a lansiwyd ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog dros y Pasg - profiad newydd sy'n rhoi cyfle i ymwelwyr gymryd teithiau tywys hanner diwrnod i systemau ogofâu na fyddent yn gallu mynd i'w gweld fel arfer.  Mae'r teithiau yn rhan o brosiect partneriaeth newydd sy'n cynnig ffordd wahanol…

Gyrwyr oddi ar y ffordd yn cael eu targedu yn y Parc

Mae’r Awdurdod Parc Cenedlaethol a heddlu dwy ardal wedi dod at ei gilydd i dargedu gyrwyr oddi ar y ffordd anghyfreithlon ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Cafwyd cyrchoedd ym mis Mawrth lle’r oedd beicwyr yn cael eu stopio yn eu hunfan – roedd llawer yn gadael y Parc Cenedlaethol gyda…

Awdurdod Parc Cenedlaethol yn pleidleisio am system decach

Mewn cyfarfod heddiw o Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, pleidleisiodd yr aelodau’n unfrydol i newid sut mae’r Awdurdod yn delio â gohebiaeth sy’n cael ei dderbyn ar ôl dyddiad cau’r pwyllgor, yn y tri diwrnod cyn y cyfarfod.  Mae  gohebiaeth hwyr wedi bod yn asgwrn cynnen ers peth amser, yn…