Ionawr 2018

Cefnogaeth Ariannol ar gyfer Astudiaeth Dichonoldeb Coleg Newydd

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog  wedi dyfarnu £82,500 er mwyn  cefnogi Prosiect Coleg y Mynyddoedd Du. Mae’r dyfarniad, o’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy, wedi’i wneud er mwyn galluogi trefnwyr Coleg y Mynyddoedd Du i ymgymryd ag astudiaeth dichonoldeb ac arfarniad dewisiadau llawn. Y weledigaeth ar gyfer y prosiect, os y…

Cynhadledd Twristiaeth y Parc Cenedlaethol 2018

Mae prif dymor ymwelwyr 2018 yn prysur nesáu, ac mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mewn cydweithrediad â Twristiaeth Bannau Brycheiniog, wedi trefnu cynhadledd ar destun twristiaeth i’w chynnal am 9:30yb ddydd Mercher y 7fed o Chwefror yn Neuadd Bentref Llangynidr.   Anelir y gynhadledd at fusnesau sy’n ymwneud ag…