Ebrill 2019

MAE paneli solar yn cyfrannu’n sylweddol at un o brif amcanion Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

MAE paneli solar yn cyfrannu’n sylweddol at un o brif amcanion Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, sef cynhyrchu mwy o ynni nag y mae'n ei ddefnyddio.  Mae’r paneli sydd newydd eu gosod yn depo’r Awdurdod ar Ystâd Ddiwydiannol Aberhonddu wedi cynhyrchu digon o ynni solar i yrru car trydan am…

Tymor y gwanwyn yn gorffen gyda chlec yn y Gwaith Powdr Gwn

Daeth tymor y gwanwyn i ben gyda chlec i griw o blant ysgol a aeth i ymweld â gweddillion gwaith powdr gwn yn nyfnderoedd Bro’r Sgydau. Ymunodd disgyblion nifer o ysgolion â Thîm Addysg Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar daith ffrwydrol o amgylch Gwaith Powdr Gwn Glyn-nedd sy’n swatio…

Pobl ifanc yn ymrwymo i ddysgu sgiliau gwledig

Mae criw o bobl ifanc wedi cael eu llongyfarch am eu hymrwymiad a’u brwdfrydedd wrth iddynt ddysgu sgiliau gwledig newydd a chael profiad o greu dyfodol gwell ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Cynhaliodd Prince’s Trust Cymru ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ddigwyddiad i ddiolch i’r bobl ifanc 18-24 oed…

Roedd amcanion cyffredin ac angerdd dros Fannau Brycheiniog

ROEDD amcanion cyffredin ac angerdd dros Fannau Brycheiniog yn amlwg yn y gynhadledd dwristiaeth flynyddol a gynhaliwyd yr wythnos diwethaf. Trefnodd Twristiaeth Bannau Brycheiniog ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i dros 80 o fusnesau a chwmnïau sy’n darparu ar gyfer ymwelwyr ddod ynghyd yn Theatr Brycheiniog yr wythnos diwethaf.…

Mae Pythefnos Darganfod y Parciau yn cychwyn y penwythnos yma

Heddiw (6 Ebrill) yw cychwyn Pythefnos Darganfod y Parciau Cenedlaethol - pythefnos o ddathliadau ar draws y DU gyda digwyddiadau a gweithgareddau yn rhedeg trwy wyliau’r Pasg er mwyn ysgogi pobl o bob oed i fwynhau, mentro a dysgu mwy am y llefydd arbennig yma. Mae pymtheg Parc Cenedlaethol y…

Geoparc y Fforest Fawr yn dathlu Wythnos Ryngwladol Awyr Dywyll

Yn Geoparc Byd-eang UNESCO Fforest Fawr mae rhai o’r awyr nos mwyaf tywyll yn y byd. Mae Wythnos Ryngwladol Awyr Dywyll yn rhedeg tan ddydd Sul 7 Ebrill ac mae'r Geoparc yn annog pawb i ddarganfod y Parc ar ôl iddi dywyllu. Mae Geoparc y Fforest Fawr wedi ei leoli…