Chwefror 2020

Milltiroedd heb Gamfeydd– Gweithio’n llwyddiannus mewn partneriaeth!

Mae prosiect Milltiroedd heb Gamfeydd yn rhan o’r Prosiect Iach, Actif ac yn yr Awyr Agored yn bartneriaeth rhwng Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Cyngor Sir Powys a Chyfoeth Naturiol Cymru. Crëwyd Milltiroedd heb Gamfeydd yn wreiddiol fel brand gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Ardal y Llynnoedd ac ers hynny mae’r…

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn dathlu ennill gwobr am fflyd werdd!

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi cael ei enwebu am nifer o wobrau sy’n cydnabod y gwaith mae’r Awdurdod wedi bod yn ei wneud i fod yn fwy gwyrdd, gan newid cerbydau yn ei fflyd am geir trydan. Mae bron i 50% o fflyd yr Awdurdod bellach yn cael eu…