Hydref 2020

Cludiant Parc Gwledig Craig y Nos yn mynd yn wyrdd

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi cael ei fan drydan gyntaf. Mae’r fan, Renault Kangoo ZE33, ym Mharc Gwledig Craig y Nos, 40 erw o erddi wedi'u tirlunio a oedd yn gartref ar un adeg i’r soprano operatig enwog, Adelina Patti. Bydd y cerbyd ar gael i bawb sydd â…

Diweddariad Gwasanaethau'r Rhyngrwyd

Yn dilyn yr ymosodiad seibr a ddioddefodd yr Awdurdod yn ystod 12/13 Medi 2020, fe hoffen ni gyflwyno'r wybodaeth ddiweddaraf i chi ynghylch ein gwasanaethau cynllunio.   Er ei bod yn bosibl mynd ar wefan yr Awdurdod erbyn hyn, nid yw'n bosibl i’r cyhoedd gyrraedd yr hen geisiadau cynllunio na’r…