Mehefin 2020

Diogelu Cymru - Diogelwch Rhag Tân yn yr Awyr Agored

Gyda'r tywydd cynnes, heulog a sych yr ydym wedi bod yn ei fwynhau'n ddiweddar, ac wrth i reolau'r cyfyngiadau ddechrau cael eu llacio yng Nghymru, mae'r neges wedi newid o “arhoswch gartref” i “arhoswch yn lleol”, sydd i'w weld yn gyfle perffaith i ddechrau mwynhau'r cefn gwlad a'r traethau gwych…

Y Bannau Brycheiniog a finnau – cystadleuaeth ysgrifennu y Bannau

Â’r Bannau ar ei gorau yn ystod y gwanwyn a thrigolion y Parc gydag amser ar eu dwylo o ganlyniad i’r llwyrgloi, mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn rhoi cyfle iddynt ysgrifennu yn y Gymraeg am eu milltir sgwâr. Er mwyn dathlu gogoniant y dirwedd a byd natur yn ystod…

Cynnydd mewn gyrru anghyfreithlon oddi ar y ffordd yn y cyfnod clo

Yn ystod y cyfnod clo hwn, rydym ni wedi gweld cynnydd mewn gyrru anghyfreithlon oddi ar y ffordd ym mhob rhan o’r Parc Cenedlaethol,  Mae Wardeiniaid yn dal i weithio gyda’r Heddlu i ymateb i weithgareddau anghymdeithasol, gan gynnwys gyrru oddi ar y ffordd, yn y Parc Cenedlaethol.  Rydym yn…