Awst 2021

Y Parc Cenedlaethol yn galw am fwy o ymwybyddiaeth diogelwch y dŵr

Ar ôl llawer mwy o alwadau brys eleni, mae ymwelwyr yn cael eu hannog i barchu’r dŵr ym Mannau Brycheiniog Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn galw ar ymwelwyr i fod yn fwy ymwybodol o ddiogelwch y dŵr wrth ymweld â’r mannau enwog ym mro’r sgydau a mannau eraill…

Bannau Brycheiniog yn Lansio Gŵyl Awyr Dywyll

Mae’r ŵyl gyntaf yn lansio ar lein y mis Medi hwn Mae Gwarchodfa Awyr Dywyll Bannau Brycheiniog yn lansio ei gŵyl gyntaf erioed o 24 – 26 Medi. Rhithiol yn bennaf fydd yr Ŵyl Awyr Dywyll gyda digwyddiadau ysbrydoledig ar lein yn cynnwys pynciau’n amrywio o ystlumod i gosmoleg i…

Cymerwch ran yn y gystadleuaeth Bywyd Gwyllt ar fy Stepen Drws a helpu natur i adfer

Gydol mis Awst, mae gwahoddiad i bobl sy’n byw ym Mhowys ac ym Marc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i gymryd rhan yn y gystadleuaeth Bywyd Gwyllt ar fy Stepen Drws sy’n cael ei rhedeg gan BIS (Gwasanaeth Gwybodaeth Bioamrywiaeth ar gyfer Powys a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog), Partneriaeth Natur Leol Bannau…