Chwefror 2021

Tachwedd 2021

Wardeiniaid Coed Bannau Brycheiniog yn derbyn Llwyfen Goffa gan y Cyngor Coed

I ddathlu 30 mlynedd o wardeinio coed, mae’r Cyngor Coed wedi cyflwyno 30 o goed Llwyfen sydd  ag ymwrthedd i haint, i’w plannu gan wardeiniaid coed gwirfoddol. Cafodd Wardeiniaid Coed Gwirfoddol Bannau Brycheiniog, sydd newydd ei ffurfio, eu dewis i dderbyn un o’r coed ac maen nhw’n edrych ymlaen at…

Adolygiad Archwilio Cymru o Gyflawniad y Rhaglen Newid

Cynhaliodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog Gyfarfod Cyffredinol Eithriadol ddydd Mercher 17 Chwefror i ystyried argymhellion Archwilio Cymru yn dilyn ei adolygiad o gyflawniad Rhaglen Newid yr Awdurdod.   Cyflwynodd Archwilio Cymru nifer o argymhellion yn y meysydd canlynol: Symud y Rhaglen Newid yn ei blaenCryfhau LlywodraethiantCryfhau cymryd penderfyniadau Derbyniodd…