Ebrill 2021

Cystadleuaeth Ysgrifennu’r Bannau Brycheiniog yn y Gymraeg

Cystadleuaeth Ysgrifennu’r Bannau Brycheiniog yn y Gymraeg – cyfle i ennill gwobr trwy ddisgrifio’ch bro yn y Gymraeg. Fel rhan o Wythnos Dysgu Awyr Agored Cymru eleni mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn lansio Cystadleuaeth Ysgrifennu yn y Gymraeg sydd yn agored i bobl ifanc yr ardal. Mae’r Awdurdod…

Penodi Prif Weithredwr newydd i Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn falch o gyhoeddi eu bod wedi penodi Catherine Mealing Jones fel y Prif Weithredwr newydd, bydd yn dechrau ar ei swydd fis Gorffennaf 2021. Ar hyn o bryd mae Catherine yn Gyfarwyddwr Tŵf yn Asiantaeth Ofod y DU ble mae wedi bod yn…