Gorffennaf 2021

Cyhoeddi enillwyr Cystadleuaeth Ysgrifennu Cymraeg Bannau Brycheiniog

Mae pump o bobl ifanc o Fannau Brycheiniog wedi ennill gwobr yng Nghystadleuaeth ysgrifennu Cymraeg Bannau Brycheiniog.  Rhoddodd y Parc Cenedlaethol her i blant ysgol ysgrifennu ynghylch y trysorau cenedlaethol y maen nhw wedi'u darganfod yn eu cornel nhw o'r Parc yn ystod y cyfnod clo. Lansiwyd y gystadleuaeth i…

Clod mawr i Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yng Ngwobrau Fleet News

Yr wythnos hon, yng ngwobrau Fleet News oedd yn cael ei gynnal yn Ascot, roedd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar y rhestr fer am dair gwobr.   Dim ond mewn dau gategori roedd yr Awdurdod wedi ymgeisio’n wreiddiol, Rheolwr Fflyd y Flwyddyn ac Arloesedd Amgylcheddol, ond gwnaeth cyfweliad Kevin Booker…