Mawrth 2021

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn Dathlu ei Archseren Eco

Cafodd Kevin Booker o Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ei enwi’n Archseren Eco yng Ngwobrau mawreddog Fleet World Prydain Fawr 2021. Gyda phanel o farnwyr arbenigol o olygyddion Grŵp Fleet World, mae’r gwobrau’n cynnwys 38 o gategorïau sy’n cydnabod y dyfeisiadau mwyaf diweddar.  Mae’r gwobrau hefyd yn cynnwys gwaith gyda…

Y golau gwyrdd gan Aelodau o Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i gyfnod ymgynghori ar y Canllawiau Cynllunio Atodol newydd

Y golau gwyrdd gan Aelodau o Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i gyfnod ymgynghori ar y Canllawiau Cynllunio Atodol newydd, dros dro, ynghylch Canolfannau Mân-werthu'r Parc Cenedlaethol (Y Cynllun Datblygu Lleol, Polisi 42, Datblygu mewn Canolfannau Mân-werthu, maen prawf C) Mae'r canllawiau drafft, dros dro, yn ymateb uniongyrchol i'r pandemig…