Tachwedd 2021

Bannau Brycheiniog i achub y gylfinir eiconig

Heddiw (22 Tachwedd) mae Cynllun Gweithredu Cymru ar gyfer Adfer y Gylfinir yn cael ei lansio, un o flaenoriaethau pennaf cadwraeth adar y DU.  Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yw’r man mwyaf deheuol yn y DU lle mae’r rhywogaeth eiconig hwn o adar yn nythu a bydd yr ardal yn chwarae…

Geobarc Fforest Fawr yn croesawu gwerthuswyr UNESCO

Mae Geobarc Byd-eang UNESCO, Fforest Fawr, yn croesawu dau werthuswr UNESCO wrth iddyn nhw ddechrau ar eu gwaith o ailddilysu'r ardal.   Dros dri diwrnod, bydd y gwerthuswyr yn archwilio’r Geobarc, sy’n ymestyn dros hanner gorllewinol y Parc Cenedlaethol, gan gasglu tystiolaeth i asesu a yw’n dal i gyfarfod meini prawf…