Holiadur Gweddarlledu

Rydym yn gofyn am sylwadau gan ddefnyddwyr ein gwasanaeth gwe-ddarlledu – Llenwch yr arolwg byr hwn a fydd yn ein helpu i gynllunio’r gwasanaeth yn y dyfodol.

Pa mor aml ydych chi’n gwylio gweddarllediadau gan yr Awdurdod a’i bwyllgorau?
Ydych chi’n gwylio’r cyfarfodydd:
Beth yw’ch prif reswm dros wylio’r gweddarllediadau?
Pe na bai gweddarlledu ar gael a fyddech chi’n teithio’n bersonol i gyfarfodydd yr Awdurdod?
Pa mor hawdd yw hi i ddefnyddio’r safle gweddarlledu, a chwilio am yr hyn yr ydych yn dymuno’i wylio?
Ydych chi’n edrych ar yr agenda a’r papurau wrth i chi wylio’r gweddarllediad?
Ydych chi erioed wedi gwylio’r gweddarllediad ar ôl cyfarfod gan ddilyn dolenni’r agenda ar ein gwefan? A oedd hyn yn ddefnyddiol?
A oes unrhyw beth a fyddai’n gwella’ch profiad o wylio?
A fyddech chi’n defnyddio opsiwn i ryngweithio â’r safle gweddarlledu er mwyn rhannu sylwadau yn ystod cyfarfod gweddarlledu gyda gwylwyr eraill a/neu swyddogion yr Awdurdod trwy’r cyfryngau cymdeithasol?
Ydych chi’n blaenyrru dolenni neu’n rhannu gwybodaeth gydag eraill ar ôl i chi wylio’r gweddarllediad?
A yw gweddarlledu wedi gwella’ch dealltwriaeth o’r hyn y mae’r Awdurdod yn ei wneud?
Os hoffech i ni gysylltu â chi ynglŷn ag unrhyw beth yr ydych wedi’i godi yn yr arolwg hwn nodwch eich cyfeiriad e-bost os gwelwch yn dda.
Byddwn ni ond yn ei ddefnyddio i ateb y pwyntiau penodol hyn oni bai eich bod yn nodi eich bod yn dymuno derbyn gwybodaeth arall perthnasol ynglŷn â llywodraethiant yr Awdurdod a’r broses benderfynu drwy roi tic yn y blwch yma
Gallwch ofyn i ni ddileu eich manylion ar unrhyw adeg trwy ddanfon e-bost at communications@beacons-npa.gov.uk
reCAPTCHA is required.