Gwe-ddarlledu

Gwyliwch gyfarfodydd awdurdod.

Rydym am i chi allu dilyn a chymryd rhan yn y penderfyniadau democrataidd sy’n effeithio arnoch ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae holl gyfarfodydd pwyllgor sy’n agored i’r cyhoedd yn cael eu darlledu’n fyw gan ddefnyddio Microsoft Teams a’u recordio.
I gael mynediad i’r darllediad byw ar gyfer cyfarfod, ewch i’n Sianel Youtube.

Os byddwch yn methu darllediad byw o gyfarfod, bydd recordiad llawn ohono ar gael ar ein Sianel YouTube am hyd at flwyddyn. Os yw’r cyfarfod sydd ei angen arnoch wedi’i archifo, cysylltwch â’r Gwasanaethau Democrataidd drwy enquiries@beacons-npa.gov.uk a fydd yn hapus i rannu’r recordiad sydd wedi’i archifo gyda chi.

Cyfranogiad y cyhoedd

Mae croeso i aelodau’r cyhoedd a’r rhai sydd â diddordeb fynd i’r afael â’r pwyllgorau rhithwir yn unol â’n Cynllun Siarad Cyhoeddus

Pam ydym ni’n gwneud hyn?

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn glynu wrth egwyddorion ‘Llywodraethu sy’n Canolbwyntio ar y Dinesydd’ a gwerthoedd gwasanaethau cyhoeddus fel egwyddorion Nolan o onestrwydd ac atebolrwydd. Mae gwe-ddarlledu yn ein helpu ni i gyflawni llawer o’r egwyddorion hyn, megis:

  • Sicrhau bod y cyhoedd yn gwybod pwy sy’n gwneud beth, a pham
  • Meithrin arddull ddyfeisgar
  • Bod yn sefydliad sy’n dysgu
  • Sicrhau gwerth eich arian