Swyddi Gwag

Mynyddoedd ysblennydd, dyffrynnoedd rhewlifol a rhaeadrau tryloyw: nid Awdurdod Lleol cyffredin mo hwn; dyma Awdurdod Parc Cenedlaethol. Os ydych yn poeni am yr amgylchedd, pam na wnewch chi ymuno â ni?

 

Uwch Swyddog Cyllid
Graddfa 8 – 9: £33, 945 – £39, 186
Contract Parhaol
37 Awr yr Wythnos (Oriau hyblyg, rhan-amser yn cael eu hystyried)
Dyddiad cau: 22 Ebrill 2024

Pecyn Swydd 

Gais am Swydd

Ffurflen Monitro Cydraddoldeb

 

Uwch Swyddog Cynllunio (Rheoli Datblygiadau)
Graddfa 10: £35, 411 – £38, 296
Contract Parhaol
37 Awr yr Wythnos 
Dyddiad cau: 29 Ebrill 2024
Dyddiad Cyfweliadau: 7 Mai 2024

Pecyn Swydd 

Gais am Swydd

Ffurflen Monitro CydraddoldebDeddf Diogelu Data 1998
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi cofrestru dan Ddeddf Diogelu Data 1998 i gadw rhywfaint o wybodaeth am weithwyr ac ymgeiswyr ar systemau cyfrifiadurol. Mae’r data hyn yn bennaf at ddibenion cyflogau, gweinyddu pensiynau a rhoi gwybod yn statudol. Caiff ffurflenni cais gan ymgeiswyr aflwyddiannus eu cadw am 6 mis ac yna’u dinistrio.  Mae rhagor o wybodaeth am y ffordd y caiff y wybodaeth hon ei rheoli i’w chael yn y Pecyn Swydd.

I wneud cais am swyddi yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gallwch lawrlwytho Ffurflen Gais a Ffurflen Monitro Cydraddoldeb  a’i e-bostio i HR@beacons-npa.gov.uk neu ei hargraffu a phostio’ch cais i’r Adran Adnoddau Dynol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Plas y Ffynnon, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys LD3 7HP.

Gais am Swydd
Ffurflen Monitro