Swyddi Gwag

Mynyddoedd ysblennydd, dyffrynnoedd rhewlifol a rhaeadrau tryloyw: nid Awdurdod Lleol cyffredin mo hwn; dyma Awdurdod Parc Cenedlaethol. Os ydych yn poeni am yr amgylchedd, pam na wnewch chi ymuno â ni?


Prif Gyfrifydd

Graddfa 10 £35,411 – £38,296
Contract Tymor Parhaol
37 Awr y Wythnos

Dyddiad Cau : 5 Mehefin 2023
Dyddiad Cyfweliadau : 12 Mehefin 2023

Pecyn Swydd
Gais am Swydd
Ffurflen Monitro


Ymgynghorydd Cefnogol Gwasanaethau Cynllunio

Graddfa 3 –  £21,575 – £22,369
Contract Tymor Parhaol
37 Awr y Wythnos (Oriau Hyblyg , Rhan – Amser yn Cael eu Hystyried)

Dyddiad Cau : 12 Mehefin 2023
Dyddiad Cyfweliadau : 20 Mehefin 2023

Pecyn Swydd
Gais am Swydd
Ffurflen Monitro


Technegydd Cynllunio

Graddfa  4 £22,777 – £24,054

Contract Tymor Parhaol
37 Awr y Wythnos

Dyddiad Cau : 12 Mehefin 2023
Dyddiad Cyfweliadau : 20 Mehefin 2023

Pecyn Swydd
Gais am Swydd
Ffurflen Monitro


Cynorthwy-Ydd Cyllid A Chefnogaeth Gorfforaethol

Graddfa 3 –  £21,575 – £22,369
Contract Tymor Parhaol
37 Awr y Wythnos (Oriau Hyblyg , Rhan – Amser yn Cael eu Hystyried)

Dyddiad Cau : 16 Mehefin 2023
Dyddiad Cyfweliadau : 23 Mehefin 2023

Pecyn Swydd
Gais am Swydd
Ffurflen Monitro


Deddf Diogelu Data 1998
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi cofrestru dan Ddeddf Diogelu Data 1998 i gadw rhywfaint o wybodaeth am weithwyr ac ymgeiswyr ar systemau cyfrifiadurol. Mae’r data hyn yn bennaf at ddibenion cyflogau, gweinyddu pensiynau a rhoi gwybod yn statudol. Caiff ffurflenni cais gan ymgeiswyr aflwyddiannus eu cadw am 6 mis ac yna’u dinistrio.  Mae rhagor o wybodaeth am y ffordd y caiff y wybodaeth hon ei rheoli i’w chael yn y Pecyn Swydd.

I wneud cais am swyddi yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gallwch lawrlwytho Ffurflen Gais a Ffurflen Monitro Cydraddoldeb  a’i e-bostio i HR@beacons-npa.gov.uk neu ei hargraffu a phostio’ch cais i’r Adran Adnoddau Dynol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Plas y Ffynnon, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys LD3 7HP.

Gais am Swydd
Ffurflen Monitro