Minecraft

Mae Adran TGCh yr Awdurdod wedi bod yn gweithio ar brosiect peilot i greu model rhithiwr o dref y Gelli Gandryll gan ddefnyddio gem boblogaidd Microsoft.  Y bwriad ydy  cael y gymuned leol i greu cynllun datblygu ar gyfer y dref.

Os ydych chi am gymryd rhan yn y fenter gyffrous hon yna bydd angen eich manylion Minecraft arnom – llenwch y ffurflen yma os gwelwch yn dda ac mi rown wybod i chi pryd y gallwch ymuno â ni ym myd Minecraft.