Canolfannau Dysgu

Dewch draw i un o Ganolfannau Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol i fwynhau diwrnod gwych o ddysgu gyda’n tîm Addysg

 

Canolfannau Eco

Mae modd ymgeisio am wobrau Canolfan Eco ar gyfer Canolfannau Dysgu a Phreswyl yn y Maes drwy’r chwaer-raglen Eco-Ysgolion. Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi ennill statws Canolfan Eco ar gyfer Parc Gwledig Craig-y-nos a Chanolfan Astudio Danywennallt. Mae Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol yn gweithio ar ei gynllun gweithredu ac yn gobeithio cyflwyno cais yn y dyfodol agos.