Deall Buddion Iechyd A Lles Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Mae mynediad at yr awyr agored wastad wedi cael ei ystyried yn bwysig, ac yn rhan unigryw o hunaniaeth cymunedau cymoedd de Cymru.

Mae’r adroddiad hwn o ymchwil gyda chymuned o breswylwyr ym Merthyr yn adlewyrchu ar sut mae pobl yn gwerthfawrogi’r Parc at ddibenion lles, a’u profiadau o gael eu gwahardd ohono.

Deall Buddion Iechyd a Lles Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i Gymuned Gyfagos