Arolwg: Rhwystrau rhag mynediad i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Helpwch ni i’w gwneud yn haws i bawb fwynhau’r Parc Cenedlaethol drwy gwblhau’r arolwg hwn.

Byddai’n hynod ddefnyddiol pe byddech chi a / neu aelodau o’ch grŵp cymunedol yn cwblhau arolwg byr hwn,  Mae’n cymryd tua 5 munud.  Byddai hynny’n ein helpu ni i ddod i ddeall yn well:

a) unrhyw anawsterau mae pobl yn ei gael i fynd a dod yn y Parc Cenedlaethol a
b) sut y gallai Awdurdod y Parc Cenedlaethol ddatrys y problemau hynny.

Mae’r arolwg ar gael yn Gymraeg a Saesneg ar Microsoft Forms, sef y ffordd hawsaf o lenwi a chyflwyno.