Côd ymddygiad diwygiedig

Ar y 10fed o Fehefin, 2016, mabwysiadwyd côd ymddygiad diwygiedig gan APCBB ar gyfer pob aelod gyda newidiadu a wnaed o dan Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Côd Ymddygiad Enghreifftiol) (Diwygiad) 2016.  Mae copїau o’r côd diwygiedig ar gael i’w harchwilio gan y cyhoedd yn ein swydda: Plas y Ffynnon, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, LD3 7HP, yn ddyddiol rhwng 8.30yb a 5yp (4.30yp ar Ddydd Gwener) neu ar lein yma – Côd ymddygiad diwygiedig