Polisiau a Strategaethau

Nodiadau Arweiniad Rheoli Datblygu (CDU)

Nodiadau Cyngor Rheoli Datblygu i ategu polisïau’r Cynllun Datblygu Unedol

Beth yw Cynllun Datblygu?

Mae cynlluniau datblygu’n sefydlu egwyddor y defnydd sydd yn yr arfaeth ar gyfer darn o dir cyn bod cais cynllunio ar gyfer y datblygiad manwl yn cyrraedd.

Cysylltu â’r Tîm Polisi

Swyddogion y Cynllun Datblygu: Maent yn gyfrifol am y Polisi Defnyddio Tir, y Cynllun Datblygu Unedol a’r Cynllun Datblygu Lleol Strategaeth a Pholisi 01874 620468 E-bost strategy@breconbeacons.org Cysylltu â ni drwy’r post Plas y Ffynnon, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys, LD3 7HP

Perthynas rhwng Cynlluniau

Sut mae’r CDU, y CDLl a’r Cynllun Rheoli’n perthyn i’w gilydd?