Ffermio ym Mannau Brycheiniog

Glastir ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Roedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi gofyn am dystiolaeth er mwyn pennu'r ardaloedd gorau i'w targedu er mwyn cael y budd mwyaf o'r cynllun. Mewn ymateb i hyn, lluniodd Awdurdod y Parc "The Beacon Beacons National Park: A good place for Glastir Sustainable Land Management Scheme." Mae'r ddogfen yn nodi'r rhesymau a'r…

Cymorth i ffermwyr a thirfeddianwyr

Gan mai un o amcanion yr Awdurdod yw hyrwyddo a chynorthwyo amaethyddiaeth gynaliadwy, gall staff y Parc Cenedlaethol gynorthwyo’r gymuned ffermio leol mewn sawl ffordd:

Ffermio a Dibenion y Parc Cenedlaethol

Ffermio sydd wedi creu tirwedd y Parc Cenedlaethol ac fe’i cynhelir ganddo.