Cymorth i ffermwyr a thirfeddianwyr

  • Amlygu cyfleoedd, gan gynnwys cynlluniau grant sydd ar gael drwy Cyfoeth Naturiol Cymru.
  • Cynghori am reoli bywyd gwyllt a chynefinoedd.
  • Ymgynghori â’r Llywodraethau Genedlaethol a Llywodraeth Ewrop er mwyn argymell sut dylai polisïau gael eu newid yn unol â dibenion y Parc Cenedlaethol, gan gynnwys cynorthwyo cymunedau lleol.
  • Ymgynghori â’r gymuned ffermio am weithrediadau a pholisïau er mwyn rhoi cyfle iddynt leisio eu barn am sut gellir eu newid ymhellach i hyrwyddo dibenion y Parc Cenedlaethol.
  • Bod yn gyfrifol am reoli tir sy’n berchen i’r awdurdod neu’n cael ei reoli ganddo ar lawr gwlad.
  • Cynghori a chyfrannu at gynnal a chadw hawliau tramwy.
  • Rhoi cyfleoedd i weithio mewn partneriaeth gan gynnwys cyflwyno ceisiadau am grantiau amaethyddol-amgylcheddol i reoli tir yn gynaliadwy.

I ofyn cwestiwn ecolegol neu gynefinol, cysylltwch â Paul Sinnadurai neu
Gareth Ellis

I ofyn cwestiwn am hawliau tramwy, cysylltwch ag Eifion Jones