Gweithredu er lles bioamrywiaeth

Y Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol

Ym 1992, llofnododd llywodraeth y DU y Cytundeb ar gyfer Amrywiaeth Fiolegol. Ymrwymiad oedd hwn i amlygu ein bywyd gwyllt oedd fwyaf dan fygythiad a chymryd camau i’w gwarchod. Arweiniodd yr ymrwymiad hwn at lunio Cynlluniau Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol i’w cyflwyno gan bartneriaethau lleol llywodraethau, awdurdodau lleol, elusennau bywyd gwyllt,…

Prosiectau Bioamrywiaeth

Cyflwyno prosiectau sy'n gwella'n bioamrywiaeth

Newyddion a Chyngor ar Fioamrywiaeth

Gall pawb gyfrannu at warchod bywyd gwyllt y Parc Cenedlaethol. Pa un a ydych yn ffermwr neu’n dirfeddiannwr, yn fodlon creu lle ar gyfer bywyd gwyllt yn eich gardd neu’n rhywun sy’n mwynhau bod yn y Parc, gallwch gyfrannu rywsut.

Bioamrywiaeth Ar Waith yng Nghymru

Er ein bod yn wlad fach, mae’n bosibl bod ein cynefinoedd o’r arfordiroedd i’r mynyddoedd yn cynnwys y fioamrywiaeth fwyaf amrywiol mewn unrhyw wlad o faint cymharol yn Ewrop. Mae gwarchod bioamrywiaeth yng Nghymru yn faes o bwysigrwydd rhyngwladol ac mae nifer y safleoedd â dynodiadau rhyngwladol yn gydnabyddiaeth o…