Tendr

Datganiad Ffurfiol o Ddiddordeb rhedeg Caffi Craig y nos

Diwrnod Agored i Rai gyda Diddordeb.

Bydd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnal diwrnod agored i rai sydd â diddordeb ddod i weld yr adeilad, gan gynnwys yr holl ardaloedd cefn. Rhoddir cyfnod o 30 munud i rai â diddordeb weld yr eiddo, a RHAID archebu’r cyfnodau hyn ymlaen llaw. Bydd yr amseroedd yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin.

Bydd y diwrnod agored yn cymryd lle ar Awst 29 2023 amser cyntaf fydd 4.00pm

Cysylltwch â Paul Chapman i drefnu eich ymweliad.

Ffôn: 07985 997502
E-bost: paul.chapman@beacons-npa.gov.uk.

Gofynnwn yn garedig i chi beidio â gofyn cwestiynau i staff y ganolfan, na gofyn am gael gweld unrhyw ardaloedd cefn y tu allan i gyfnod y diwrnod agored.