Ymddiriedolaeth Bannau Brycheiniog

Rhwng 2009 – 2017, dyfarnodd Ymddiriedolaeth Bannau Brycheiniog £1,015,968 i 66 o brosiectau lleol yn y Parc Cenedlaethol.

Gall arian o’r ymddiriedolaeth alluogi pobl leol, cymunedau a sefydliadau gwirfoddol i warchod a gwella Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gan ei gwneud yn lle hyd yn oed yn fwy arbennig.

Etifeddiaeth Ymddiriedolaeth Bannau Brycheiniog i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

 

Bywyd cymunedol

Mynediad a Dehongli

Addysg ac Ymwybyddiaeth

Treftadaeth

Cadwraeth Natur