Help i Gymunedau

Gall y tîm hwn helpu, cynorthwyo a rhoi cyngor i grwpiau ar:

  • gynnal arolygon a gwerthuso.
  • datblygu prosiectau cynaliadwy.
  • chwilio am arian perthnasol ar gyfer prosiectau.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:

Helen Roderick – Swyddog Datblygiad Cynaliadwy. Ffoniwch 01874 620417 neu anfonwch e-bost at helen.roderick@beacons-npa.gov.uk 

Francesca Bell –  Swyddog Datblygu Cymunedau. Ffoniwch 07854997530 neu anfonwch e-bost at francesca.bell@beacons-npa.gov.uk

Mae’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy yn cynnig grantiau gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar hyn o bryd