Fforwm Mynediad Lleol

Swyddogaeth y Fforwm yw cynghori Awdurdod y Parc Cenedlaethol ac eraill, ynghylch gwella mynediad cyhoeddus i dir yn yr ardal, at ddibenion hamdden awyr agored a mwynhau’r ardal.

FFORWM MYNEDIAD LLEOL GWAHODDIAD I FYNEGI DIDDORDEB MEWN BOD YN AELOD O’R FFORWM

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn recriwtio aelodau i’w Fforwm Mynediad Lleol statudol. Bydd penodiadau am gyfnod o 3 blynedd.

Swyddogaeth y Fforwm yw cynghori Awdurdod y Parc Cenedlaethol ac eraill, ynghylch gwella mynediad cyhoeddus i dir yn yr ardal, at ddibenion hamdden awyr agored a mwynhau’r ardal.

Bydd y Fforwm yn cyfarfod o leiaf ddwywaith y flwyddyn ac mae’n debyg y bydd yn cyfarfod yn fwy aml. Mae’n bwysig fod aelodau yn gallu mynychu pob cyfarfod, gan na fydd dirprwyon yn cael eu caniatáu. Mae’r rhain yn swyddi di-dâl ond bydd aelodau’r Fforwm yn medru hawlio costau rhesymol.

Mae gwybodaeth pellach ar gael oddi wrth:
Lisa Lloyd
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Plas y Ffynnon, Ffordd Cambrian
Aberhonddu, Powys LD3 7HP
Ffôn: 01874 620453
Ebost: access@beacons-npa.gov.uk

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau 26ain Gorffennaf 2024

Fforwm Mynediad Lleol Ffurflen Gais 2024
Cyfarwyddyd ar gyfer Fforymau Mynediad Lleol 2 – Swyddogaeth dyletswyddau a phwrpas Fforymau Mynediad lleol