Cysylltu â’r Fforwm Mynediad Lleol

Os oes gennych syniadau ynglŷn â sut y gellir gwella neu reoli mynediad yn y Parc Cenedlaethol, cysylltwch ag unrhyw un o aelodau’r Fforwm Mynediad Lleol trwy’r Ysgrifennydd, Richard Ball.

Gan fod gan y Fforwm aelodaeth gytbwys, gallwch fod yn sicr y bydd eich syniadau neu awgrymiadau’n cael eu hystyried gan y Fforwm.

Manylion Cyswllt

Richard Ball
Swyddog Mynediad
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Plas y Ffynnon
Ffordd Cambrian
Aberhonddu
Powys
LD3 9TW
Ffôn: 01874 620464
Ffacs: 01874 622574
E-bost: Richard Ball