Cofnodion, Agendâu ac Adroddiadau Blynyddol

Bydd Agenda’r cyfarfod nesaf yn cael ei ychwanegu at y wefan yma pan fydd ar gael.

Bydd cofnodion cyfarfodydd Fforwm Mynediad Lleol Bannau Brycheiniog yn cael eu hychwanegu at y wefan cyn gynted â phosibl ar ôl pob cyfarfod. Mae’r cofnodion mwyaf diweddar ar gael yma a gellir cael cofnodion hŷn trwy gysylltu â’r Swyddog Mynediad.

Mae’r Adroddiad Blynyddol yn cynnwys gwybodaeth ynglŷn â gwaith y flwyddyn flaenorol, ac mae’n nodi’r rhaglen waith a ragwelir ar gyfer y flwyddyn nesaf. Gallwch lawrlwytho copïau isod

Adroddiad Blynyddol 2018 – 2019

Adroddiad Blynyddol 2015-2016