Cynllun Gweithredu Adfer Natur

Bwriad y Cynllun Gweithredu Adfer Natur (CGAN/NRAP) yn bennaf yw llywio gwaith Partneriaeth Natur Leol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, sef cydweithrediad newydd sy’n agored i bawb sydd am gyfrannu.