Pwyllgor Cynllunio

Gallwch annerch unrhyw un o bwyllgorau Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Cewch siarad am hyd at dair munud, cyhyd â’ch bod chi’n rhoi 48 awr o rybudd i’r Awdurdod ac yn dilyn rhai canllawiau syml.

Nid yw’r Awdurdod yn rhoi gwybod fel mater o drefn i bartïon â diddordeb am geisiadau sy’n mynd gerbron y Pwyllgor.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth