Wardeniaid

Beth ydyn ni’n ei wneud?

Mae’r Gwasanaeth Wardeniaid yn rhan ganolog o wasanaeth y Parc Cenedlaethol, yn gweithredu yn y maes ac o swyddfeydd y Parc Cenedlaethol yn Aberhonddu a’r Fenni. Mae’n helpu i weithredu polisïau cadwraeth ar gyfer y dirwedd ac i helpu pobl i fwynhau’r Parc. Mae wardeniaid yn gweithio’n agos â chydweithwyr arbenigol ym maes addysg, datblygu cymunedol, gwaith cadwraeth ar ffermydd, rheoli coetiroedd, mynediad i gefn gwlad, a rheoli eiddo Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Cânt eu gweld yn aml fel pwyntiau cyswllt ar y rheng flaen ar gyfer gwaith y Parc Cenedlaethol.

Dewch i Gwrdd â’r Tîm

Mae’r Gwasanaeth Wardeniaid
wedi’i rannu’n ddau dîm – y Dwyrain a’r Gorllewin. Caiff y ddau dîm eu rheoli gan Judith Harvey (07854 997510), Rheolwr Wardeniaid. Cliciwch yma i weld map o’r cymunedau mae pob warden yn eu gwasanaethu.

Tîm Ardal y Dwyrain

Clive Williams (07854 997515): Dyffryn Grwyne, Crucorney Fawr,  Allt Hatterrall, Llanbedr, Llangenny

Sam Harpur (07854 997531): Y Blorenge, Llanfoist Fawr, Llanelly, Llanover Fawr, Llantillio Pertholey

Jon Pimm (07854 997506): Llangors i’r Gelli Gandryll i Gapel y Ffin a’r Mynyddoedd Du i lawr i Gwmdu a Bwlch

Sam Ridge (07854 997507): Crucywel, Llangatwg, Llangynidr, Faenor a Thalybont.

Nick Jones (07854 997501): Warden Ystâd

Tîm Ardal y Gorllewin

Toby Small (07854 997511): Prosiect arbennig

Wyn Morgan (07854 977512): Trecastell, Pontsenni, Maescar, Trallong, Cwm Senni, Cwm Tawe, a rhan fawr o’r Mynydd Du a Mynydd Myddfai, Myddfai, Llanddeusant a Llangadog; Gwynfe, Bethlehem a Llandeilo fawr; Trap, Llanddyfan, Brynaman, a Chwarter Bach; Cefnbrynbrain, Cwmllynfell ac Ystradowen.
Richard Farquhar (07854 997500): Bro’r Sgydau (cymunedau Pontneddfechan, Penderyn ac Ystradfellte), Aberhonddu, Libanus, Llanfrynach

Steffan Edwards (07854 997509) a Rhys Powell (07854 997536)  : Wardeniaid Ystâd

Ella Parkinson:(07790945029) Arweinydd Prosiect Tîm Gwirfoddolwyr ac Warden Safle Ardal Rhaeadrau.

Prosiectau’r Wardeniaid

Cysylltu â ni

I gael rhagor o wybodaeth neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, gallwch gysylltu â ni yn swyddfa’r wardeniaid yn Aberhonddu:

Cyfeiriad:

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Plas Y Ffynnon
Ffordd Cambrian
Aberhonddu
Powys
LD3 7HP

Ffôn: (01874) 62045