Beth yw cymuned?

Mae grŵp cymunedol yn aml yn ymwneud ag amcan, pryder neu ddiddordeb cyffredin ac yn gweithredu ar sail gwbl wirfoddol.

Dyma enghreifftiau o gymuned neu grŵp cymunedol:

 • grŵp gweithredu lleol.
 • clwb cinio neu glwb cymdeithasol.
 • clwb ieuenctid.
 • cyngor cymuned.
 • cymdeithas neuadd bentref / neuadd gymunedol.
 • grŵp gwarchod y gymdogaeth.
 • grŵp chwarae.
 • grŵp hanes lleol.
 • grŵp mynediad i’r anabl.
 • pysgotwyr / cymdeithas bysgota.
 • cymdeithas i denantiaid a phreswylwyr.
 • grŵp gweithredu mewn pentref ar ynni cynaliadwy.