Arolwg gweddarlledu

Arolwg byr ynghylch gweddarlledu cyfarfodydd yr Awdurdod

Arolwg yw hwn ynghylch gweddarlledu cyfarfodydd pwyllgor yr Awdurdod. Am ragor o wybodaeth ac i gael dolen at yr archif, ewch i’r dudalen gweddarlledu

Cafodd peilot gweddarlledu yr Awdurdod ei noddi drwy grant gan swyddfa Prif Swyddog Gwybodaeth Llywodraeth Cymru. Mae’r gweddarllediadau wedi’u gwylio dros 31,000 o weithiau hyd yma, sef tua 540 bob cyfarfod, sy’n gost o tua 81c bob tro. (ffigurau yn gywir yng Ngorffennaf 2014)

Name
E-mail address
Organisation
What organisation do you represent?
General questions
Usefulness of the webcast service
Comments, suggestions and queries
reCAPTCHA is required.

Rydym yn casglu’r wybodaeth hyn er mwyn gallu gwella ein gwasanaethau a chyfathrebu. Rydym yn gofyn am eich manylion personol er mwyn gallu eich ateb os ydych chi’n sôn am unrhyw broblemau ac er mwyn dileu ymatebion dyblyg. Ni fyddwn ni’n rhannu eich gwybodaeth gyda sefydliadau eraill os na fod y gyfraith yn nodi fel arall.