Arweiniad Cynllunio Cynulliad Cymru

LLYWODRAETH CYNULLIAD CYMRU

Hafan Llywodraeth Cynulliad Cymru

Llywodraeth Cynulliad Cymru – Tudalennau Cynllunio

ARWEINIAD CYNLLUNIO CENEDLAETHOL Mae modd mynd at yr arweiniad canlynol ar bolisi cynllunio trwy ddilyn y dolenni isod.

CYNLLUNIO MWYNAU Arweiniad LlCC ar Fwynau

CYNLLUNIO GWASTRAFF RHANBARTHOL Arweiniad ar Wastraff Rhanbarthol DS: Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ymestyn dros ardaloedd cynllunio’r de-orllewin a’r de-ddwyrain.

CYNLLUN GOFODOL CYMRU Cynllun Gofodol Cymru

Y PORTH CYNLLUNIO Safle defnyddiol sy’n ateb eich holl gwestiynau am y system gynllunio. Porth Cynllunio

Gwybodaeth am System y Cynlluniau Datblygu yng Nghymru – cyhoeddir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru