Ffurflen Gwyno ynghylch Gorfodi

Complainant details
Details of the alleged breach of planning control
Please be as specific as possible and include a grid reference if known
If the complaint relates to building, operation development or engineering works please provide full details of the works that have been carried out

The Brecon Beacons National Park Authority requires that all complaints relating to possible breaches of planning control be submitted in writing. This complaint form is required to be completed in order for an investigation to proceed. Personal details provided will be kept confidential. The Brecon Beacons National Park Authority will not process anonymous complaints

Lawrlwythiad Ffurflen

Anfon y ffurflen i 

Gorfodi – enforcement@beacons-npa.gov.uk

Datganiad preifatrwydd

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi ymrwymo i sicrhau bod data personol yn cael ei gasglu a’i ddefnyddio mewn modd cyfrifol wrth iddo gyflawni ei fusnes, dan ofynion Deddf Diogelu Data 1998 a Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) 2016 yr UE. Byddwn yn sicrhau bod data personol yn cael ei brosesu’n deg ac yn gyfreithlon a bod hawliau’r sawl sy’n destun data yn cael eu parchu’n briodol.

Wrth gasglu gwybodaeth bersonol gennych, byddwn yn dweud wrthych sut y bydd y wybodaeth yn cael ei defnyddio ac ni fyddwn yn defnyddio eich manylion at unrhyw ddiben arall heb gael caniatâd gennych.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut yr ydym yn prosesu gwybodaeth bersonol, mae croeso i chi gysylltu â’r Swyddog Diogelu Data ar . Fel arall, gallwch ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd ar ein gwefan , sy’n egluro ein cyfrifoldeb fel rheolydd data.