Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Gweler y ddolen isod i’r Cynllun Datblygu Lleol a fabwysiadwyd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog:

DS: Gallwch brynu copïau caled o’r Cynllun Datblygu Lleol gan yr Awdurdod am £90 yr un a chostau pacio a phostio. Anfonwch e-bost at strategy@beacons-npa.gov.uk am ragor o wybodaeth.

Cynllun Datblygu Lleol

Mapiau (dwyieithog)

Nodwch fod y Ffiniau Ardal Gadwraeth ar gyfer Talgarth ac Aberhonddu wedi cael eu diweddaru ers cyhoeddi’r CDLl. Mae hyn yn golygu bod yr ardaloedd cadwraeth a ddangosir ar y Mapiau Manwl isod yn awr yn anghywir. Cyfeiriwch at y diweddariadau hyn ar gyfer Talgarth ac Aberhonddu am wybodaeth ffin gywir.

 

Mynegai i’r Cynigion

Map Cynigion y Gorllewin

Map Cynigion y Dwyrain

Map Manwl Aberhonddu

Mapiau Manwl Crucywel / Pontsenni / Defynnog

Map Manwl y Gelli Gandryll

Map Manwl Talgarth

Map Manwl Bwlch

Map Manwl Cefn Bryn Brain

Map Manwl Crai

Map Manwl Gorllewin Gilwern

Map Manwl Dwyrain Gilwern

Map Manwl Gofilon

Mapiau Manwl Libanws a Llanbedr

Map Manwl Llangors

Map Manwl Llanigon

Map Manwl Llanspyddid

Map Manwl Llanfihangel Crucornau

Map Manwl Pencelli

Map Manwl Pennorth

Map Manwl Pontneddfechan

Map Manwl Pontsticill

Map Manwl Talybont-ar-Wysg

Map Manwl Capel Gwynfe

Map Manwl Clydach

Map Manwl Cradoc

Map Manwl Cwmdu

Map Manwl Felin Crai

Map Manwl Glangrwyne

Map Manwl Llanelly Hill

Map Manwl Llanfrynach

Map Manwl Llangatwg

Map Manwl Llangenni

Map Manwl Gogledd Llangynidr

Map Manwl De Llangynidr

Map Manwl Maes Y Gwartha

Map Manwl Penderyn

Map Manwl Trecastell

Map Manwl Tretŵr

Map Manwl Ynyswen

Map Manwl Ystradfellte

Map Manwl Cwrt Y Gollen

Map Manwl Hen Ysbyty Canolbarth Cymru

 

Mabwysiadwyd y Cynllun Datblygu Lleol gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar 17 Rhagfyr 2013 ac ar y dyddiad hwnnw daeth yn ddogfen bolisi cynllunio ar gyfer Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae’n nodi’r polisïau allweddol a’r dyraniadau defnydd tir a fydd yn siapio dyfodol ardal y Parc Cenedlaethol ac yn arwain datblygiadau hyd at 2022.

Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn disodli Cynllun Datblygu Unedol Cymeradwy Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (2007) a Chynllun Lleol Mabwysiedig Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (1999). O’r herwydd, bydd pob cais cynllunio nawr yn cael eu pwyso a’u mesur yn erbyn y Cynllun Datblygu Lleol.

Gellir gweld copïau o’r Cynllun Datblygu Lleol Mabwysiedig, yr Adroddiad Gwerthuso Cynaliadwyedd (sy’n ymgorffori’r adroddiad amgylcheddol),Adroddiad yr Arolygydd, Y Datganiad Mabwysiadu a’r Hysbysiad Mabwysiadu (cyhoeddwyd yn y wasg leol a chenedlaethol ar 26 Rhagfyr 2013) yn ystod oriau agor swyddfa arferol ym Mhencadlys Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, ym mhob llyfrgell gyhoeddus yn ardal y Parc Cenedlaethol ac ym mhob canolfan yr Awdurdod.