Ymgynghoriadau

Mae modd gwneud sylwadau ar y dogfennau polisi cynllunio canlynol tan y dyddiad a nodir:- 

Diwygio’r Cytundeb Cyflenwi

Strategaeth a Ffefrir Ddiwygiedig

Yn cau ddydd Gwener 21ain Mai 2021

E-bost: LDP@beacons-npa.gov.uk

_____________________________________________________________________________

Cynllun Pentref Llanspyddid

Yn cau ddydd Gwener 21ain Mai 2021

E-bost: LDP@beacons-npa.gov.uk

_____________________________________________________________________________

Diwygio’r Cytundeb Cyflenwi

Yn cau ddydd Gwener 21ain Mai 2021

E-bost: LDP@beacons-npa.gov.uk

_______________________________________________________________________________