Fynediad y Cyhoedd at Wybodaeth

Cod Ymarfer ar Fynediad y Cyhoedd at Wybodaeth  

Rhan 1: Cod Ymarfer ar Fynediad y Cyhoedd at Wybodaeth

1. Pwrpas

2. Statws y Cod hwn

3. Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

4. Nodweddion allweddol Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

5. Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth

6. Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

7. Egwyddorion allweddol dull Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog o fod yn agored

8. Adolygu’r Cod Ymarfer ar Fynediad y Cyhoedd at Wybodaeth

Rhan 2: Ceisiadau am wybodaeth  

1. Rhoi cyngor a chymorth

2. Gwneud cais am wybodaeth

Rhan 3: Esbonio’r egwyddorion       

1. Bod mor agored â phosib

2. Cyflwyno busnes

3. Cynllun cyhoeddi

4. Darparu ymateb prydlon a chynhwysfawr

5. Darparu hawl i gwyno

6. Codi ffi am wybodaeth

7. Gwarchod preifatrwydd

8. Sicrhau triniaeth gyfartal

Atodiadau  

Atodiad 1 – Deddf Rhyddid Gwybodaeth – Eithriadau absoliwt

Atodiad 2 – Deddf Rhyddid Gwybodaeth – Eithriadau cymwysedig

Atodiad 3 – Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol – eithriadau i’r ddyletswydd i ddatgelu gwybodaeth