Cynllun Rheoli Bro’r Sgydau

Mae’r ddogfen hon wedi cymryd dwy flynedd i’w chreu ac mae trafodaethau helaeth a manwl wedi bod rhwng Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Comisiwn Coedwigaeth Cymru a’r CCW, ac mae’n cynnwys gwybodaeth fanwl ar sut rydym yn bwriadu rheoli’r ardal yn ystod y 10 mlynedd nesaf.  Mae’r cynllun reoli yn cynnwys cynllun gwaith pum mlynedd a fydd yn cael ei ddefnyddio fel copi gweithredol i reoli’r ardal ac i ddylanwadu ar y penderfyniadau a wneir yn ystod y 5 mlynedd nesaf, felly os ydych chi am ddarllen unrhyw beth, darllenwch hwn!  

I agor copi PDF o’r cynllun cliciwch yma.