Cynlluniau gwersi ADCDF

Mynydd Illtyd- amgylchedd dan fygythiad?

Mae’r uned hon yn cynnwys ymchwiliad ac astudiaeth achos o faterion go iawn ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae wedi’i seilio ar ymweliad â Mynydd Illtyd.

Twristiaeth Gynaliadwy

Pa effeithiau gaiff twristiaeth ar Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a sut mae modd eu rheoli yn gynaliadwy?

Talybont- cymuned gynaliadwy?

Mae’r uned yn cynnwys ymchwiliad i faterion go iawn ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac mae wedi’i seilio ar ymweliad â Thal-y-bont ar Wysg.