Cymunedau lleol

Mae gan Awdurdod y Parc gyfrifoldeb statudol i feithrin lles cymdeithasol ac economaidd cymunedau lleol.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cyflogi Tîm Cymunedau a Chynaliadwyedd bach sy’n gallu helpu grwpiau yn ardal y Parc Cenedlaethol i gyflawni arolygon a gwerthusiadau, datblygu prosiectau cynaliadwy a chael cyllid.

Dysgwch fwy am ein gwaith gyda chymunedau